Carregant...
 

Decret de creació dels fitxers de dades personals de l’agència andorrana de protecció de dades


La Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, regula les competències de l’agència andorrana de protecció de dades.

L’atribució d’aquestes funcions fa necessari que l’agència andorrana de protecció de dades disposi d’una sèrie de fitxers de dades personals per al seu correcte funcionament.
LesLleis.com

Així mateix, l’article 30 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, estableix, entre d’altres, que la creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament, i que ha de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el mandat legal anteriorment esmentat, i per tal de garantir la màxima transparència en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, i assegurar així als ciutadans l’exercici dels seus drets legítims,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.