Carregant...
 

Decret d’aprovació del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i establiment de l’import corresponent per aquest concepte per a l’any 2008, del 14 d’octubre del 2009


Vista la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social;

Vist que la norma esmentada fa referència al salari global mensual mitjà per establir bases de cotització i de càlcul per a determinades prestacions;

Atès que cal establir la fórmula de càlcul per obtenir el salari global mensual per al conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social mitjà i l’import corresponent a l’any 2008;
LesLleis.com

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, i en execució de l’acord del Govern del 14 d’octubre del 2009,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.