Carregant...
 

Decret d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2017


Vist el Decret legislatiu del 16 de setembre de 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i especialment els articles 101, 104, 200 i 201;
LesLleis.com

Vist el Decret pel qual es fa públic la variació percentual de l’índex general de preus al consum de l’any 2016;

Vist el Decret pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2016;

En execució de l’acord de Govern del 30 de gener del 2017,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.