Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Des de la primera convocatòria RTR, al 2011, les condicions de compra no han variat. Així per a potències inferiors o iguals als 20 kW, el preu de compra s’ha situat a 0,24 €/kWh produït, mentre que per potències superiors a 20 kW, el preu de compra ha estat de 0,20 €/kWh produït. A més aquestes tarifes són mantingudes en contractes a 20 anys, amb les corresponents actualitzacions d’acord al 25% de l’IPC anual.
LesLleis.com

El manteniment d’aquestes condicions de compra al llarg del anys, es justificava per la voluntat de potenciar aquest tipus d’instal·lacions, trencant alhora les barreres d’acceptació social a aquesta nova tecnologia.

En els darrers anys ha estat possible constatar una reducció dels costos de producció de la tecnologia fotovoltaica, fet que tenint en compte les condicions de retribució de les convocatòries passades comporta una disminució significativa dels períodes de retorn de les inversions en matèria fotovoltaica.

Aquesta situació, juntament amb l’augment de l’acceptació social de la tecnologia fotovoltaica fa raonable l’actualització progressiva de la retribució a la producció elèctrica de les instal·lacions fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de baixa tensió.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes en el Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica en instal·lacions fotovoltaiques es presenten amb l’ànim que les condicions de retribució s’adaptin a la situació present de la tecnologia fotovoltaica en cada convocatòria. En aquesta línia, amb l’aprovació del present Decret, és en l’edicte d’obertura de cada convocatòria on s’estableix la durada del contracte de les instal·lacions fotovoltaiques inscrites al RTR.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern en la sessió del 22 de març del 2017,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.