Carregant...
 


Avís


Avís del 20-1-2021 pel qual es comunica la Nomenclatura General de Productes.

El Departament de Tributs i de Fronteres en aplicació de l’article 30, apartat 3 a) de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana, informa de la Nomenclatura General de Productes (NGP) aplicable al Principat d’Andorra, que correspon a la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, modificat darrerament pel Reglament (UE) número 2020/1577 de la Comissió, del 21 de setembre del 2020 i pel Reglament (UE) número 20/2159 del 16 de desembre del 2020 de la Comissió excepte les posicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.