Carregant...
 


Decret 22/2021, del 25 de gener del 2021

Decret 22/2021, del 25-1-2021 d’aprovació del valor del punt de jubilació per a l’any 2021
LesLleis.com

Vist el Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i especialment els articles 200 i 201;

Vist el Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus de consum de l’any 2020;

En execució de l’acord de Govern del 25 de gener del 2021,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.