Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs 2/2012, del 3 de maig del 2012, sobre l’obligació de practicar la retenció prevista a l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries en el cas de les transmissions de béns immobles que hagin estat propietat de persones no residents durant més de 10 anys


Comunicat tècnic 2/2012 sobre l’obligació de practicar la retenció prevista a l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries en el cas de les transmissions de béns immobles que hagin estat propietat de persones no residents durant més de 10 anys


Destinataris d’aquest comunicat tècnic: aquest comunicat tècnic va destinat als fedataris públics que autoritzin escriptures de transmissions de béns immobles que hagin estat propietat de persones no residents durant més de 10 anys.

Comunicat núm. 2/2012

Ref.: Aplicació de la retenció per l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries quan els béns objecte de la transmissió hagin estat propietat de persones no residents durant un període de més de 10 anys.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Determinar si s’ha d’aplicar o no la retenció a compte de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, en els casos en què l’antiguitat en la titularitat dels béns immobles de persones no residents hagi estat de més de 10 anys.

2. Normativa

Article 7 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i article 9 de la mateixa Llei, en la redacció donada per la disposició addicional segona de la Llei 18/2011 de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.