Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 23 de setembre del 2013, sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats si no hi ha quota de liquidació de l’exercici immediatament anterior


Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats si no hi ha quota de liquidació de l’exercici immediatament anterior


Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat a les persones jurídiques que han iniciat el seu exercici econòmic amb posterioritat a l’1 d’octubre del 2012.

Ref.: Aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, als obligats tributaris de l’impost que hagin iniciat el seu exercici econòmic amb posterioritat a l’1 d’octubre del 2012.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Determinar l’aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, als obligats tributaris de l’impost que hagin iniciat el seu exercici econòmic amb posterioritat a l’1 d’octubre del 2012.

2. Regulació del pagament a compte
LesLleis.com

L’article 45 de la Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció establerta per l’article 21 de la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, estableix en el segon apartat:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.