Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 4 de març del 2015, referent a la modificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Comunicat tècnic referent a la modificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris i retenidors de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Ref.: Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, modificada per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Modificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals derivada de la sentència núm. 2014-073, del 30 d’abril del 2014, de la secció administrativa del Tribunal de Batlles.

2. Modificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

La Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, modificada per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, en l’article 32, apartat 1.a, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.