Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 22 de desembre del 2015, referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup


Comunicat


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats que desitgin acollir-se al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, o al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup.

Normativa: Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir els criteris interpretatius per aplicar els requisits de disposar en territori andorrà, per realitzar les seves activitats, d’una persona contractada almenys a mitja jornada i d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 m2.

2. Requisit de persona contractada almenys a mitja jornada

A. Concepte de “persona contractada”
S’entén per “persona contractada” la persona física lligada a la societat per un contracte de treball i que, en conseqüència, està assegurada per la societat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualitat d’assalariada, en cap cas com a treballador per compte propi.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.