Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les rendes obtingudes per una societat andorrana gravades per un impost estranger i a la deducció de la quota de tributació per evitar la doble imposició internacional.

Número de consulta CV0021-2015
Data d’emissió 07/12/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

En el moment de presentar aquesta consulta no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributaria plantejat en la consulta.

EXPOSO:

La societat A, client establert a França de la societat consultant, ha tingut un control fiscal. L'objectiu era la verificació general de la seva comptabilitat pel període del 01/01/2012 al 31/12/2013 per tots els impostes i taxes.

En la verificació l'estat francès reclama a la societat A, les rendes que la societat consultant ha obtingut a Andorra dels anys 2012 i 2013 en concepte del IRNR de França.

La nostra relació comercial correspon a un contracte de concessió de la nostra marca "X". El contracte acorda la concessió de la llicència exclusiva de l'explotació de la marca "X" sobre els productes de bicis BTT, cascos, guants, ulleres i tèxtil.
LesLleis.com

En les declaracions de l'IS 2012 i 2013, la societat consultant va integrar rendes obtingudes a l'estranger, però com que la societat A no va realitzar les retencions, la societat consultant no va aplicar l'article 43.3 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats.

La societat A vol realitzar les retencions a Ia societat consultant pels exercicis 2012 i 2013.

CONSULTA:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.