Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats satisfetes per una persona física titular d’un comerç a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’ impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió.

Número de consulta CV0047-2016
Data d’emissió 02/05/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Manifesto:

En aquest moment no estic tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
LesLleis.com

Aquest comerç te un sol titular, però també hi ha dos treballadors per compte propi que perceben una quantitat variable en funció de les hores treballades, això està imputat al compte de sous i salaris de no assalariats, i la nostra consulta és confirmar que dita quantitat és deduïble del benefici del titular de l’explotació.

Igualment aquest 2 treballadors per compte propi han de fer la declaració de IRPF segons l’import que hagin percebut cadascú.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 12 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.