Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renda obtinguda per una entitat no-resident fiscal a Andorra generada per la transmissió de les participacions en una societat andorrana.

Número de consulta CV0125-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La consulta resulta aplicable per l’exercici 2018 i 2019.

Antecedents del Cas

El consultant, resident fiscal a Andorra, ha realitzat l’adquisició, mitjançant escriptura pública, de participacions de la societat andorrana A. L’operació de compra-venda s’ha realitzat mitjançant la fórmula del preu ajornat, realitzant en 24 pagaments mensuals el preu total pactat.

La societat B disposava d’una participació del 51% de la societat des de feia 2 anys aproximadament.

En aquesta operació, la part venedora entitat B, societat espanyola, ha obtingut un guany de capital per les participacions venudes, al esser superior el valor de transmissió que el valor d’adquisició.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Dubtes en matèria tributaria i exercicis d’aplicació

Els dubtes en matèria tributaria, concretament per l’impost sobre la renda dels no residents fiscals, per l’exercici 2018 i 2019, són els següents:

- Al ser la part compradora qui satisfà el rendiment, i ser la part venedora no establerta al Principat d’Andorra, qui és el responsable de l’impost?

- La part compradora, és a dir, qui realitza els pagaments, té cap responsabilitat front l’Administració andorrana en el cas que la part venedor, qui obté el rendiment, no acompleixi amb les seves obligacions fiscals a Andorra?

- Al tractar-se d’una compra venda amb preu ajornat, realitzant els pagament de forma fraccionada, quina seria la correcta meritació dels rendiments i corresponents declaracions a efectuar?

Resposta

En relació amb la vostra consulta, l’entitat no-resident fiscal a Andorra que efectua la venda de les participacions d’una societat andorrana i que obté una renda derivada d’aquesta operació serà l’obligat tributari de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, tal com preveu el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, a l’article 4:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.