Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals


Exposició de motius

Mitjançant la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals es va crear el Registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals com a òrgan que té dependència i es gestionat per l’Agència andorrana de protecció de dades personals.

Aquest Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals desenvolupa la disposició transitòria tercera i els principis i regles establertes als articles 27 a 29 i 43 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
LesLleis.com

A proposta del Ministre d’Economia, el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del 2004, aprova el present Decret:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.