Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals


Exposició de motius

La normativa en matèria de transports de la Unió Europea obliga que a partir de l’1 d’abril del 2006 tots els vehicles de nova matriculació de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat i els de transport de passatgers de més de deu places, inclosa la del conductor, portin el tacògraf digital.

Les targetes digitals que enregistren les activitats dels actors del transport (empresa, conductor, tècnic de taller, agent de control), són inserides al tacògraf digital i subministrades per les administracions de cada país.

L’Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que fan transports internacionals per carretera (en endavant, AETR), el qual s’aplica a Andorra des del 12 d’agost de 1997, obliga tots els països membres del mateix Acord a instal·lar el tacògraf digital als vehicles de nova matriculació el 16 de juny del 2010, com a molt tard.

La Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993, obliga tots els vehicles de transport esmentats anteriorment a disposar d’un aparell de control que registri les activitats del conductor. Atès que l’Administració andorrana encara no subministra les targetes digitals, tots els vehicles que s’importen a Andorra, tot i que disposen de tacògraf digital, l’han de substituir per un d’analògic, fet que representa un cost suplementari important per al transportista.

Avançant-nos a l’obligació prevista a l’AETR, l’adaptació de la normativa nacional a la normativa de la Unió Europea dóna més facilitats tècniques i econòmiques al transportista andorrà en el moment de la compra d’un vehicle de nova matriculació.

A proposta del Ministeri d’Economia i Agricultura, el Govern, en la sessió del 8 d’abril del 2009,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, que entrarà en vigor sis mesos després de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals

Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte fixar les condicions d’atorgament i d’utilització de les targetes i dels tacògrafs digitals en els vehicles pesants de nova adquisició.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.