Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 7/2011, del 12 d’agost


Exposició de motius

L’article 5 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost, permet a les botigues de conveniència de benzinera i a la resta d’establiments comercials que disposin d’un conveni col·lectiu d’empresa o sectorial, obrir més enllà dels horaris comercials fixats en la mateixa Llei. Aquesta possibilitat, però, se supedita a l’obtenció d’una autorització especial i al pagament d’un impost que grava l’activitat comercial desenvolupada més enllà dels horaris comercials establerts a la Llei. Aquest Reglament regula les modalitats d’aplicació d’aquest impost i el procediment que ha de seguir un comerç per obtenir l’autorització especial mencionada.

Aquest Reglament també determina els requisits, les particularitats i el tipus d’informació que han d’incloure els rètols on figurin els horaris d’obertura i de tancament, que els comerços estan obligats a exposar de manera visible al públic d’acord amb l’article 7 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 14 de setembre del 2011, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.