Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

Les fórmules magistrals són medicaments destinats a un pacient individualitzat, preparats pel farmacèutic o sota la seva direcció, per complir expressament una prescripció facultativa detallada dels principis actius inclosos, dispensat a l’oficina de farmàcia o al servei farmacèutic d’hospital amb la informació oportuna per al pacient.

Les fórmules magistrals tenen la finalitat de cobrir buits terapèutics que no són coberts pels medicaments fabricats industrialment. Així, la formulació magistral pren una importància especial quan es necessiten medicaments per a un pacient que s’han deixat de comercialitzar, quan es necessita a dosis diferents o amb una forma farmacèutica distinta de la que es troba en el mercat o quan s’ha d’elaborar amb excipients que en millorin l’eficàcia i la tolerància.

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), el Col·legi Oficial de farmacèutics i el Ministeri de Salut i Benestar, han elaborat una relació de fórmules magistrals adaptades a les tendències de prescripció d’Andorra i han revisat les tarifes a les quals la CASS reembossa les fórmules magistrals tenint en compte el preu dels principis actius, dels excipients, dels envasos i els honoraris professionals.

Vist l’article 4 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener;

Vistos els articles 134 i 135 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 26 de març del 2013;
LesLleis.com

El Govern, en la sessió del 17 d’abril del 2013, a proposta de la ministra de Salut i Benestar, aprova el Decret que regula les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Article únic

S’aprova el Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entrarà en vigor el primer dia del mes següent de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.