Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu al passaport ordinari


La conscienciació internacional de la importància de la lluita contra la delinqüència organitzada internacional, en particular contra el terrorisme, va comportar el convenciment a escala mundial de la necessitat d’evitar el frau i la falsificació dels documents de viatge.

Aquesta necessitat va dur a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) a establir les especificacions dels documents de viatge conjugant, d’un costat, l’establiment del màxim nombre de mesures que garanteixin la seguretat mundial, i de l’altre, permetent la circulació àgil i segura dels viatgers.

Des del 2006, l’OACI recomana la introducció al passaport d’un circuit integrat que permeti als estats de dissenyar un passaport que faciliti la mobilitat transfronterera dels seus ciutadans amb el màxim nivell de seguretat; aquest tipus de passaport es coneix com a “passaport biomètric” o “passaport electrònic”.

Aquest circuit integrat sense contacte que presenta el passaport permet l’emmagatzematge de dades biomètriques que són integrades de forma normalitzada, cosa que permet l’interfuncionament mundial.

L’OACI estableix fins a 16 grups de dades que poden ser integrades al circuit o xip. La introducció de la fotografia del titular és d’obligat compliment perquè es considera el rostre com a característica biomètrica principal i s’estableixen el dit o l’iris com a característiques biomètriques secundàries.

Andorra, en línia amb la decisió dels països europeus que l’envolten, va decidir l’any 2012 introduir al xip la informació relativa a les empremtes del titular.

Aquesta informació que permet la identificació segura del titular, amb què s’impedeix el frau i la falsificació, no té com a objecte l’ús invers, és a dir, no permet al sistema d’obtenir dades sobre la identitat d’un desconegut a partir de la informació sobre les empremtes emmagatzemades. Així es garanteix l’ús correcte d’aquestes dades personals.

El conjunt de dades que conté el passaport són recollides als registres de Passaports i de Nacionalitat. Tenen accés parcial a les dades incloses en aquests registres els òrgans de l’Administració, establerts en el decret corresponent, als quals els són necessàries per al desenvolupament de les seves funcions garantint d’un costat el funcionament diligent de l’Administració i de l’altre el respecte estricte del tractament legal de les dades personals.
LesLleis.com

El Reglament relatiu al passaport ordinari s’estructura en vuit articles i una disposició que estableixen l’objecte, el dret d’obtenir-lo, les obligacions del titular, els procediments i les condicions d’expedició i de renovació, les característiques generals i els motius de denegació o de retirada.

Convé subratllar que amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament quedarà modificat el termini de vigència del passaport que passarà dels 4 anys actuals a 10 per a les persones majors de 20 anys i a 5 per als menors d’aquesta edat i per a les persones que tenen atorgada la nacionalitat a títol provisional.

Consegüentment, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de desembre del 2013, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari, que entrarà en vigor l’1 de febrer del 2014.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.