Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions


Exposició de motius

L’apartat 1 de l’article 10 de la Llei de tinença i protecció dels animals, del 12 de juliol del 2012, estableix que tots els centres i establiments que alberguin, comerciïn, tractin i reprodueixin animals, tant domèstics com salvatges, s’han de registrar com a nuclis zoològics amb la finalitat d’assegurar el manteniment de les condicions d’habitabilitat, higièniques i sanitàries i de protecció de les espècies. En queden exclosos els animals de renda que es crien per obtenir productes.

Per poder aplicar aquest precepte, l’apartat 3 de l’article 10 de la mateixa Llei crea el Registre de Nuclis Zoològics, que depèn del Departament d’Agricultura i del Departament de Patrimoni Natural.

L’apartat 4 de l’article 10 estableix que el Govern defineix per reglament la classificació i estableix les condicions de l’autorització de nucli zoològic, les obligacions de funcionament, el tipus d’instal·lacions i les condicions que han de complir.

L’any 2005 el Govern va aprovar el reglament que regula els aspectes esmentats anteriorment per a les espècies de la fauna salvatge autòctona i no autòctona que es mantenen en captivitat.

Aquest Reglament té com a objectiu desenvolupar l’article 10 de la Llei de tinença i protecció dels animals, del 12 de juliol del 2012, i completar el marc normatiu existent en matèria de requeriments per a les instal·lacions que alberguen animals domèstics, ja sigui des del punt de vista del benestar dels animals, com de les eines administratives de control de les mateixes instal·lacions i dels seus titulars.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 4 de febrer del 2015 aprova el Reglament següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.