Carregant...
 

Llei de protecció del Patrimoni Cultural-Natural d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)

A partir del 17/07/2003 és d’aplicació exclusivament als béns integrants del patrimoni natural, segons la disposició derogatòria de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.


Transcripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d'Andorra de l'any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, 2002.
ISBN 99920-0-0238-7


aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió ordinària del dia 9 de novembre de 1983

Comprovant que el Patrimoni Nacional, en la seva doble vessant cultural i natural, està cada cop més amenaçat per la destrucció provocada no tan sols per les causes naturals de degradació sinó també per l’evolució de la vida social i econòmica que comporta fenòmens d’alteració o destrucció encara més preocupants i perillosos.

considerant que la degradació o la desaparició d’un bé del Patrimoni Cultural-Natural constitueix un empobriment irremeiable del Patrimoni Nacional Andorrà.

considerant que les convencions, recomanacions i resolucions internacionals adreçades a la protecció dels patrimonis nacionals demostren la importància que representa, per a totes les nacions, la salvaguarda dels béns culturals-naturals únics i insubstituïbles, sigui quin sigui el poble al qual pertanyin,

considerant que alguns dels béns del Patrimoni Cultural-Natural Andorra presenten un interès excepcional que fa necessària la seva conservació, com a part indestriable del Patrimoni Nacional d’Andorra,

considerant que, en relació a l’amplitud i la gravetat dels nous perills existents, cal que tota la comunitat de les Valls participi en la tutela del Patrimoni Cultural i Natural de valor universal excepcional, prestant una assistència ciutadana que, sense substituir l’acció de Govern, la complementi,

considerant que per a assolir aquest objectiu cal adoptar noves disposicions que implantin un sistema eficaç de protecció del Patrimoni Cultural-Natural, organitzat amb caràcter permanent i segons mètodes científics moderns,
LesLleis.com

El Consell General d’Andorra adopta, en data d’avui, la present

Llei de protecció del Patrimoni Cultural-Natural d’Andorra
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.