Carregant...
 


Llei de policia i protecció de les aigüesTranscripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d'Andorra de l'any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, 2002. ISBN 99920-0-0238-7

aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió del dia 31 de juliol de 1985

Títol preliminar

Article 1

La present llei té per objecte d’establir el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües.

Els objectius de la policia i protecció de les aigües són els següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.