Carregant...
 

Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera (Text refós per LesLleis.com)


aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió del dia 11 d’octubre de 1985

Títol I. Disposicions generals

Article 1

La present llei regula totes les qüestions relatives al transport públic de passatgers per carretera, en tant que activitat privada d’interès públic, sense cap altra excepció que aquelles que hi són previstes.
Article 2

No estan sotmesos a la present llei els transports següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.