Carregant...
 

Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera

Transcripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d’Andorra de l’any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, 2002.
ISBN 99920-0-0238-7


aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió del dia 11 d’octubre de 1985

Títol I. Disposicions generals

Article 1

La present llei regula totes les qüestions relatives al transport públic de passatgers per carretera, en tant que activitat privada d’interès públic, sense cap altra excepció que aquelles que hi són previstes.
Article 2

No estan sotmesos a la present llei els transports següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.