Carregant...
 


Llei de contractació pública

Transcripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d’Andorra de l’any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, 2002.
ISBN 99920-0-0238-7


aprovada pel M .I. Consell General en la seva sessió del dia 30 de desembre de 1985

Capítol I. Disposicions generals

Article 1r
Contractes de l’Administració pública
Els contractes que l’Administració general i les Entitats parapúbliques, actuant dintre l’àmbit de llurs competències, celebren amb persones físiques o jurídiques, tant de nacionalitat andorrana com estrangera, es classifiquen en contractes públics o administratius i contractes privats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.