Carregant...
 

Decret legislatiu del 17 de desembre 2008 de publicació del text refós del Codi de Procediment penal


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vista la disposició final primera de la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text refós del Codi de procediment penal, del 16 de febrer de 1989, incloses totes les modificacions realitzades;

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 17 de desembre del 2008, ha aprovat el següent Decret:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.