Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat per la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.

Aquesta modificació entra en vigor el 29/06/2022. Teniu disponible el text refós, a: Codi de l’Administració (Text refós, vigent a partir del 29/06/2022).


Codi de l’Administració (Text refós per LesLleis.com)


Els Delegats Permanents de SS.EE. els Coprínceps

Vist el Decret del 15 de gener del 1981 en la seva exposició de motius i, particularment, el Títol II, 1r a) relatiu al Codi de l’Administració;

Vist el text del Codi de l’Administració adoptat pel Consell General de les Valls als 13 de juliol de 1987;

Per aquesta Llei aprovem el Codi de l’Administració, el text del qual és com segueix:

Capítol I. L’Ordenament Jurídic i les fonts del Dret Administratiu

Article 1. Principis de l’ordenament jurídic

L’ordenament jurídic del Principat es subjecta als principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals que comportin un efecte desfavorable o estableixin una sanció, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.