Carregant...
 

Decret, del 16 de juliol de 1990, relatiu a la modificació del text del Codi de Procediment Penal, del 16 de febrer de 1989 (Text refós per LesLleis.com)La creació d’un nou òrgan jurisdiccional que haurà de resoldre els recursos interposats contra les resolucions de l’actual Tribunal de Corts, ha de comportar necessàriament la modificació del text vigent del Codi de Procediment Penal de 16 de febrer de 1989. Però, sens perjudici de les modificacions que per aquest motiu escaiguin, es fa precís també adaptar certs articles puntuals del Codi Processal a la composició real d’algun dels Tribunals o bé a explicitar alguna garantia de drets individuals que, encara que existent en la realitat, no quedava suficientment reconeguda en el Codi. En algun cas, la previsió de la publicació de noves lleis substantives penals, aconsella també ampliar, en benefici dels inculpats, alguns dels terminis establerts pel Codi.
LesLleis.com

Ateses les precedents consideracions, a proposta de la Comissió de Reforma de l’Administració de Justícia, els Veguers, decreten:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.