Carregant...
 

Decret pel qual queda en suspens l'entrada en vigor del Decret de 12 de juliol de 1990 sobre la creació del Tribunal Superior de Corts.


Els Decrets de 12 i 13 de juliol proppassat que respectivament creen el Tribunal Superior de Corts i regulen el nou recurs de suplicació, estableixen en llurs disposicions transitòries que entraran en vigor el dia 15 d’aquest mes.
LesLleis.com

La impossibilitat de tenir acabada abans d’aquesta data tota l’estructura necessària per a la posta en marxa del nou Tribunal Superior, obliga a suspendre provisionalment l’entrada en vigor del Decret de data 12 de juliol de 1990 i per no privar les parts de les garanties que ofereix el recurs de suplicació, el Decret del dia 13 de juliol que el regula surtirà els efectes que s’estableixen en l’ article 5 i 6, continuant-se la seva tramitació quan s’hagi constituït el Tribunal Superior.

Amb aquests antecedents, els Veguers,

Decreten
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.