Carregant...
 

Decret


L’exercici de la professió de detectiu privat està només regulat, i en forma extremadament sumaria, pel Decret de 20 de maig de 1977.

L’experiència dels darrers anys ha posat de manifest la necessitat d’unes normes que defineixin la professió, la seva naturalesa -en cap cas equiparable a la de la funció pública-, que estableixin els requisits per accedir-hi, les limitacions en el seu l’exercici i les responsabilitats que puguin dimanar del propi exercici.

Aquestes són, a grans trets, les bases que el present Decret pretén desenvolupar en el marc d’una gran senzillesa normativa.

Ateses les precedents consideracions, els Veguers,

Decreten
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.