Carregant...
 

Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 4 de novembre de 1993 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns

Exposició de motius

La Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns és fruit de les previsions de la disposició transitòria primera de la Constitució, que contempla l’obertura d’un període extraordinari de sessions en què el Consell General ha d’aprovar un seguit de lleis qualificades dins les quals es troba la present.

Títol I. Disposicions generals

Article 1

Les Parròquies són entitats político-administratives que integren l’estructura territorial de l’Estat d’Andorra i participen en la conformació de la política nacional per mitjà de les formes i institucions constitucionalment establertes. Els seus interessos són expressats, gestionats i protegits pels Comuns sota el principi d’autogovern.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.