Carregant...
 


Llei del Codi de duana, del 20 de juny de 1996

Text derogat per la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, excepte els articles del 82 al 91, tal i com disposa la seva disposició derogatòria.


(...)

Secció 3. Mesures adreçades a prohibir la posada en lliure pràctica, l’exportació, la reexportació i la posada sota un règim suspensiu de les mercaderies falsificades i de les mercaderies pirates

Article 82

1. Les disposicions d’aplicació del present Codi determinen:

a) les condicions d’intervenció de les autoritats duaneres quan mercaderies sospitoses de ser mercaderies falsificades o mercaderies pirates:

es declaren per a la posada en lliure pràctica, l’exportació o la reexportació;

es descobreixen, arran d’un control efectuat en mercaderies sota un règim suspensiu o reexportades mitjançant notificació;

b) les mesures que les autoritats competents han d’adoptar en relació amb aquestes mercaderies quan s’estableix que efectivament són mercaderies falsificades o mercaderies pirates.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.