Carregant...
 


Llei de modificació de la Llei del joc del bingo


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de novembre del 2001 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei del joc del bingo

Exposició de motius

L’adopció de l’euro com a moneda única als estats membres que participen en la fase tercera de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) implica tot un seguit de canvis per als consumidors. La substitució de diverses de les unitats monetàries utilitzades en el nostre país a favor d’una nova unitat de compte suposa una transició que afecta la vida econòmica, financera i quotidiana de tots els ciutadans. Aquestes raons aconsellen introduir mesures per agilitar el tràfic econòmic diari dels consumidors. Aquesta modificació de la Llei del joc pretén trobar una solució logística per als problemes que puguin plantejar els valors facials dels cartrons del bingo, així com els valors dels premis del bingo.

Pel que fa als premis a atorgar aquests han de consistir en una quantitat en metàl·lic equivalent al 70% del valor facial dels cartrons venuts per l’empresa explotadora de la sala del bingo, d’acord amb l’article 3 de la Llei del joc del bingo.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.