Carregant...
 

Llei 8/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de juny del 2006 ha aprovat la següent:

llei 8/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000

Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme fou aprovada pel Consell General en la sessió del 29 de desembre de l’any 2000, o sigui ja fa més de cinc anys, amb l’objecte de regular l’ordenació del territori i el règim del sòl, l’urbanisme i l’edificació en tot el territori nacional.

El temps transcorregut des de la seva aprovació, i especialment el procés de redacció per part dels comuns dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials previstos a la Llei han posat de manifest la conveniència de precisar o modificar-ne alguns aspectes.

Amb aquesta finalitat s’aprova la present Llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.