Carregant...
 

Llei 15/2006, del 27 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d’octubre de 1995


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 d’octubre del 2006 ha aprovat la següent:

llei 15/2006, del 27 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d’octubre de 1995

Exposició de motius

La Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d’octubre de 1995, obria la possibilitat d’adquirir la nacionalitat andorrana a l’infant adoptat en adopció plena per part d’una persona de nacionalitat andorrana, tenint en compte tota una sèrie de condicions.

Posteriorment, la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 27 de maig del 2004, va equiparar la situació dels fills adoptius de persones estrangeres residents a Andorra amb la dels fills biològics, respecte a la possibilitat d’adquirir la nacionalitat andorrana i als terminis per confirmar-la, si fos el cas, tenint en compte també tota una sèrie de condicions.
LesLleis.com

En aplicació d’aquestes dues lleis, actualment els fills adoptius nascuts a l’estranger, tant de pares andorrans com de pares estrangers residents a Andorra, poden adquirir la nacionalitat andorrana, si ho demanen.

D’altra part, l’article 24 de la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març de 1996, diu, entre altres, que l’adopció implica l’extinció dels vincles jurídics entre l’adoptat i la seva família d’origen, i confereix a l’infant una filiació que substitueix la filiació original. També assenyala que l’adoptat gaudeix dels mateixos drets i de les mateixes obligacions que un infant legítim en la família adoptant.

En base a aquestes consideracions i per tal d’equiparar al màxim els drets dels fills biològics i dels adoptats, tant de pare o mare andorrans nascuts a Andorra o nascuts a l’estranger si resideixen a Andorra, com de pare o mare estrangers residents a Andorra, amb la modificació de la Llei es reconeix a l’infant adoptat que es troba en una d’aquestes situacions l’atribució o l’adquisició de la nacionalitat des del moment en què és efectiva l’adopció.

Finalment, amb la modificació del redactat de l’article 9 s’estableix la possibilitat d’adquirir la nacionalitat andorrana a una persona adoptada nascuda a l’estranger, filla de pare o mare andorrans nascuts també a l’estranger i no residents a Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.