Carregant...
 

Llei 18/2007, del 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les indemnitzacions dels afectats per l’hepatitis C, d’acord amb la Llei 18/2006, del 14 de desembre


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 18/2007, del 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les indemnitzacions dels afectats per l’hepatitis C, d’acord amb la Llei 18/2006, del 14 de desembre

Vist que en aplicació de la Llei 18/2006, article 4, l’import de cada indemnització és de 60.000 euros;

Vist que fins a la data s’han presentat deu sol·licituds que poden ser incloses en el cens definitiu de persones afectades;

Atès que no hi ha dotació pressupostària en la Llei del pressupost per a l’exercici 2007;

El Govern, per acord del 4 de juliol del 2007, ha aprovat un avenç de fons per l’import de 600.000 euros, per dotar la partida pressupostària corresponent, i d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques, i amb els informes de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.