Carregant...
 

Llei 19/2007, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del nou organigrama de la Batllia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha aprovat la següent:

Llei 19/2007, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del nou organigrama de la Batllia

Vist que el Consell Superior de la Justícia en data 5 d’octubre del 2006 va aprovar nous organigrames relatius a una nova oficina judicial, i vist que s’ha de dotar de mitjans humans i materials aquesta oficina.

Vist que no hi ha suficient dotació pressupostària en el pressupost per al 2007, ja que aquestes depeses no eren previsibles en el moment de l’elaboració del pressupost;

Vist que el Govern per acord del 3 maig del 2007, ha aprovat un avenç de fons per l’import de 186.642,76 euros per dotar les partides pressupostàries corresponents;

El Govern, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques, i amb l’informe de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.