Carregant...
 

Llei 25/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de material de telecomunicacions per al Departament de Policia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 25/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de material de telecomunicacions per al Departament de Policia

Davant de les necessitats detectades en matèria de telecomunicacions per tal de garantir l’eficàcia i l’eficiència de Servei de Policia tant en els despatxos de les Brigades parroquials com en els dispositius dels vehicles policials;

Atès que un cert nombre dels equips de comunicacions són de lloguer i que d’acord amb els estudis del Departament de la Policia per un cost no gaire superior, es pot obtenir les propietats d’aquests aparells;

Vist que el Govern, per acord del 10 d’octubre del 2007, ha acordat un avenç de fons per l’import de 178.000 euros, per dotar la partida pressupostària corresponent, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques;

Vist que el Pressupost per a l’exercici 2007 de l’Administració general no disposa de crèdits suficients al compte pressupostari 415 Departament de Policia- 415 Serveis generals de la Policia- 60880 Material de comunicacions- PROJ 0001 Direcció i Servei de Policia, per al finançament de la despesa esmentada;

El Govern, amb l’informe previ de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.