Carregant...
 

Llei 26/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses en concepte d’ajudes per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural, per donar compliment a l’article 35, Ajuts públics, punt 1, de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 26/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses en concepte d’ajudes per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural, per donar compliment a l’article 35, Ajuts públics, punt 1, de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra

Atès que no hi ha dotació suficient al pressupost per al 2007, en la partida del pressupost:

385 Departament de Patrimoni Cultural i Política Lingüística - 386 Àrea d’Inventari i Conservació - 78249 Ajuts a la conservació del patrimoni cultural - PROJ-0103 Conservació i millora Patrimoni Cultural;

Vist que el Govern, per acord del 10 d’octubre del 2007, ha aprovat un avenç de fons per l’import de 110.533,01 euros, per dotar la partida pressupostària corresponent, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques, i amb l’informe de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.