Carregant...
 

Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:

Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

L’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries va ser aprovat per la Llei 21/2006, del 14 de desembre. Des de la seva entrada en vigor, han anat sorgint algunes qüestions que convé adequar i revisar.

Aquesta Llei, consta d’un article únic, que modifica dos articles i la disposició addicional primera de la Llei de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries, i d’una disposició final que estableix la seva entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.