Carregant...
 

Llei 10/2010, del 22 d’abril, de modificació de la tarifa general de taxes al consum
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 10/2010, del 22 d’abril, DE modificació de la tarifa general de taxes al consum

Exposició de motius

L’evolució del mercat internacional del sucre aconsella procedir a revisions periòdiques per adaptar les tarifes generals de taxes al consum amb la finalitat de mantenir la competitivitat sense augmentar els diferencials de preus.

Aquesta Llei estableix així dues categories de sucres en funció del seu condicionament, segons es destinin a activitats industrials o segons es destinin a llur comercialització. La Llei manté el tipus de gravamen aplicable al sucre destinat a la comercialització al detall en el comerç minorista i que s’importa en paquets de fins a 50 kg. En contrapartida i amb la finalitat de no augmentar els diferencials de preus existents, la Llei augmenta el tipus de gravamen aplicat al sucre que s’importa altrament que en paquets de fins a 50 kg.
LesLleis.com

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;

Vistos els articles 1 i 3 de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.