Carregant...
 

Llei 18/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a les despeses de funcionament i d’inversió corresponents a l’equipament i a l’adequació de diversos espais escolars per al proper curs 2010-2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 18/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a les despeses de funcionament i d’inversió corresponents a l’equipament i a l’adequació de diversos espais escolars per al proper curs 2010-2011

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a les despeses de funcionament i d’inversió corresponents a l’equipament i a l’adequació de diversos espais escolars per al proper curs 2010-2011.

Aquestes despeses corresponen als conceptes següents del Ministeri d’Educació i Cultura i de la Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement:

Despeses de béns corrents i serveis: trasllat del mobiliari de l’Aula Taller del Roc a Encamp; trasllat intern de mobiliari a l’interior de Ciutat de Valls; trasllat des de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma a l’edifici del Roc a Ciutat de Valls; manteniment d’instal·lacions tècniques a la cuina centralitzada que es preveu als mòduls prefabricats de la Covanella a Ordino.

Despeses d’inversió real per al finançament de diversos treballs en curs del Departament de Sistemes Educatius, Sistemes Escolars. Aquests treballs són relatius a obres i a equipament nou necessaris per dotar els centres escolars de les infraestructures, les instal·lacions, el mobiliari i l’equipament docent i informàtic necessaris per obrir l’Escola Andorrana de segona ensenyança del Roc; per obrir una aula a l’Escola Andorrana d’Ordino, una altra aula a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino i una altra aula a l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany; per obrir aules estables a l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella i a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma; per obrir una aula del socioeducatiu a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i per adequar el nou espai per a l’Aula Taller a l’edifici Cases d’Encamp. Les despeses també són relatives a l’adequació dels locals, de l’equipament i de les instal·lacions de la cuina centralitzada als mòduls prefabricats de la Covanella a Ordino; a la compra de mobiliari nou per a les escoles franceses de nivell maternal i de primera ensenyança que ho requereixin en compliment del Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en l’àmbit de l’ensenyament; a la compra d’utillatge, equipament i mobiliari per a les cuines i menjadors escolars; a l’adequació i a la compra de mobiliari per a l’ampliació d’una aula a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino i al mobiliari per obrir aules a les escoles andorranes d’Ordino, d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany.
LesLleis.com

Els treballs, els subministraments i les prestacions dels serveis esmentats, que ascendeixen a 727.876,89 €, tenen caràcter d’urgència i necessitat, atès que no es poden abandonar ni interrompre a causa de la seva necessitat i rellevància, i han de permetre que els locals escolars estiguin en condicions de funcionament a l’inici del proper curs escolar, el setembre del 2010.

Les partides corresponents a aquestes despeses i inversions estaven parcialment previstes en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Atès que aquest Projecte de llei no s’ha aprovat, i que es tracta d’obres i d’equipament nou per a les escoles, no es disposa de crèdits inicials per finançar els conceptes esmentats dins les partides pressupostàries corresponents; o bé no es disposa de crèdits suficients;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.