Carregant...
 

Llei 25/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a l’adequació de la pista de l’Avet de l’estació de Grandvalira


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 25/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a l’adequació de la pista de l’Avet de l’estació de Grandvalira

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2010 preveia una dotació pressupostària per fer front a l’adequació de la pista de l’Avet de l’estació de Grandvalira.

Amb aquest crèdit es pretén acomplir els compromisos adquirits pel Govern amb el Comú de Canillo en el marc del Conveni de col·laboració entre administracions públiques, del 26 de febrer del 2009, per habilitar la pista de l’Avet -Estadi Nacional- per a l’organització de la Copa del món d’esquí femení l’any 2012.
LesLleis.com

En concret, amb aquest crèdit el Govern aportarà els recursos necessaris amb l’objectiu que el Comú de Canillo pugui dur a terme totes les accions i les gestions necessàries per desenvolupar aquest esdeveniment de l’organització de la Copa del món d’esquí femení l’any 2012, com la redacció dels projectes, la licitació de les obres, la contractació i el seu abonament.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa

corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’adequació de la pista de l’Avet de l’estació de Grandvalira, que es xifren en 1.000.000 d’euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió de referència queda justificat pels compromisos derivats del Conveni de col·laboració entre administracions públiques per habilitar la pista de l’Avet -Estadi Nacional- per a l’organització de la Copa del món d’esquí femení l’any 2012.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 14 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.