Carregant...
 

Llei 29/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar els treballs tècnics i d’execució d’obra del vial d’enllaç de la carretera general 2, antiga desviació d’Encamp, amb l’antiga carretera general 2, l’avinguda de Joan Martí i la rotonda de connexió amb la carretera general 2


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 29/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar els treballs tècnics i d’execució d’obra del vial d’enllaç de la carretera general 2, antiga desviació d’Encamp, amb l’antiga carretera general 2, l’avinguda de Joan Martí i la rotonda de connexió amb la carretera general 2

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per finançar els treballs tècnics i d’execució d’obra del vial d’enllaç de la carretera general 2, antiga desviació d’Encamp, amb l’antiga carretera general 2, l’avinguda de Joan Martí i la rotonda de connexió amb la carretera general 2.

L’execució de desviacions de nuclis urbans iniciada fa anys de resultes de la demanda creixent del trànsit ha portat paral·lelament a la necessitat de projectar i executar connexions del nou vial amb el nucli limítrof. Així es va efectuar en el seu dia amb la desviació de Sant Julià, actual carretera general 1, i amb la desviació d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, la carretera de l’Obac, avui carreteres generals 1 i 2.

Seguint aquesta línia d’actuació, la previsió preveia els crèdits per finançar els treballs necessaris per a la connexió entre la desviació d’Encamp, avui carretera general 2, amb l’antiga carretera general 2, avui avinguda de Joan Martí, i la creació d’una rotonda en el punt de connexió entre el nou vial d’enllaç amb l’actual carretera general 2, antiga desviació d’Encamp.

En concret es pretén donar un millor servei i permeabilitzar el nucli d’Encamp amb el nou vial, d’una longitud aproximada d’1 km, acabat de construir ara fa uns 10 anys i que actualment no disposa de cap connexió intermèdia.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per finançar les despeses d’inversió real de referència, que actualment es xifren en 1.790.000,00 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió de referència queda justificat per la necessitat de disposar d’un vial d’enllaç en un punt intermedi entre l’actual carretera general 2, antiga desviació d’Encamp, i l’antiga carretera general 2 i l’avinguda de Joan Martí, i evitar que un ampli sector de la població d’Encamp hagi d’efectuar un llarg recorregut per arribar a les dues rotondes actuals que hi ha als dos extrems, amb tots els problemes que aquest fet genera per a la mobilitat general de l’interior del nucli urbà.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 31 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.