Carregant...
 

Llei 31/2010, del 3 de juny, de suplement de crèdit per fer front a la continuació de les obres de protecció al roc del Quer a Racons, i al roc del Corb i al Forat Negre, a la Solana d’Andorra la Vella


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 31/2010, del 3 de juny, de suplement de crèdit per fer front a la continuació de les obres de protecció al roc del Quer a Racons, i al roc del Corb i al Forat Negre, a la Solana d’Andorra la Vella

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a la continuació de les obres de protecció al roc del Quer a Racons, i al roc del Corb i al Forat Negre, a la Solana d’Andorra la Vella.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar el seguiment de la campanya de protecció de riscos naturals que es va iniciar fa anys en zones especialment vulnerables per l’ús de la zona que es vol protegir i que està recollida també en els plànols de riscos naturals com a zones de perillositat alta.

En concret, aquestes zones més vulnerables i que, per la seva activitat habitual, requereixen actuacions urgents de protecció, s’emplacen a la zona del roc del Quer per protegir la carretera general 2 a l’altura del PK 10 i a la zona de la Solana d’Andorra, als indrets coneguts com a roc del Corb i Forat Negre, per protegir diverses edificacions existents.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació i que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.
LesLleis.com

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits suficients per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que actualment es xifren en un total d’1.500.000,00 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat per la vulnerabilitat i la perillositat existents en ambdues zones, que en els darrers anys han sofert nombrosos episodis de riscos naturals (esllavissades de blocs rocosos).

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 31 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.