Carregant...
 

Llei 32/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front als treballs tècnics i d’execució d’obra del projecte d’eixampla de la carretera general 3 a la sortida de la Massana, zona del Través


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 32/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front als treballs tècnics i d’execució d’obra del projecte d’eixampla de la carretera general 3 a la sortida de la Massana, zona del Través

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a l’execució de l’obra d’eixampla de la carretera general 3 a la sortida de la Massana, zona del Través.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar els treballs tècnics i de millora del sector de la carretera general 3 a la sortida de la Massana, zona del Través, i acomplir el conveni signat amb anterioritat de cessió dels terrenys afectats per les obres.
LesLleis.com

En concret es pretén eixamplar el marge dret de la carretera general 3 a l’amplada reglamentària de 20 metres a l’alçada del PK 7, deixar convenientment acabat aquest sector de la carretera, i contribuir de manera significativa a la millora de la seguretat dels usuaris d’aquest sector urbà de la Massana.
LesLleis.com

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real de referència, que actualment es xifren en un total de 325.000,00 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió de referència queda justificat per la necessitat de disposar d’un tram de la carretera general 3 en un sector urbà molt transitat convenientment acabat per la millora de la seguretat que ha de representar per a tots els seus usuaris, i acomplir el conveni de cessió de terrenys signat amb anterioritat.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 31 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.