Carregant...
 

Llei 49/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front als treballs d’assistència i de rehabilitació dels sistemes passius i actius de control i protecció de les zones amb risc d’allaus


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 49/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front als treballs d’assistència i de rehabilitació dels sistemes passius i actius de control i protecció de les zones amb risc d’allaus

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front als treballs d’assistència i de rehabilitació dels sistemes passius i actius de control i protecció de les zones amb risc d’allaus.

Aquesta previsió corresponia, d’una banda, als crèdits necessaris per assumir el contracte per a l’assistència tècnica per a la seguretat d’allaus amb afectació a la xarxa bàsica de carreteres d’Andorra, i també a l’ampliació del nombre de punts de control. Aquests punts de control es van identificar arran de les precipitacions de l’hivern del 2009, ja que van provocar acumulacions de neu fortes, fet que va suposar que hi hagués d’intervenir l’assistència tècnica per al control d’allaus en més ocasions de les que s’havia previst, tant pel que fa al control com a les intervencions dels equipaments de desencadenament d’allaus.
LesLleis.com

I d’altra banda, també corresponia als crèdits per fer front a les diverses intervencions en els sistemes de protecció d’allaus de les zones que són controlades des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres. Aquests elements de protecció i de desencadenament d’allaus (Gazex, cable transportador d’explosius -catex-, canó de desencadenament d’allaus, claus, rastrells, xarxes, dents de fre, dics, etc.) requereixen d’uns coneixements tècnics molt específics en aquest àmbit. És important saber quines tasques de millora i de rehabilitació s’han de dur a terme a l’estiu per garantir un funcionament òptim durant l’hivern següent.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en un total de 146.311,84 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat pel fet de garantir en tot moment les tasques d’inspecció, control i rehabilitació dels sistemes passius i actius de protecció de les zones amb risc d’allaus als trams de carretera afectats.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.