Carregant...
 

Llei 50/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front al subministrament i la reposició de material de senyalització i sistemes de contenció de vehicles


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 50/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front al subministrament i la reposició de material de senyalització i sistemes de contenció de vehicles

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front al subministrament i la reposició de material de senyalització i sistemes de contenció de vehicles.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar les despeses següents: de reposició de baranes de protecció de vianants i baranes tubulars de color vermell de protecció de carreteres; de subministrament i d’implantació de barreres de protecció de motocicletes; de reposició i nova col·locació de pals de neu de la xarxa de carreteres; de reposició de senyalització vertical que es malmet durant l’any a causa d’accidents i de material d’abalisament i de contenció de vehicles; i de subministrament, d’implantació i de reposició de barreres de seguretat.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en un total de 409.210,94 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat per la necessitat de garantir la seguretat de la xarxa de carreteres mitjançant els elements de protecció i senyalització més adients en cada zona complint amb les normes establertes per la normativa europea.

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.