Carregant...
 

Llei 52/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per fer front a la reducció d’un 20% del preu dels crèdits de les matrícules de la Universitat d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 52/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per fer front a la reducció d’un 20% del preu dels crèdits de les matrícules de la Universitat d’Andorra

Exposició de motius

Segons el contracte programa entre el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra 2010-2012, firmat el 16 d’abril del 2009, que va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2010, el Govern ha de fer front enguany a les despeses derivades del finançament de les formacions universitàries reglades que condueixen a un títol d’estat, de les formacions pròpies en col·laboració amb el Govern i de les activitats de recerca, que són les funcions bàsiques de la Universitat, tal com defineix la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior. També s’inclouen en el finançament de la Universitat les activitats de dimensió social desenvolupades en col·laboració amb el Govern.

Amb posterioritat al moment en què es va elaborar el Pressupost del 2010, la Secretaria d’Estat d’Ensenyament Superior va informar la Universitat d’Andorra de la voluntat de reduir un 20% el preu del crèdit europeu de les matrícules de les formacions universitàries reglades que condueixen a títols estatals corresponents al curs 2010-2011, amb la intenció de fer-les més accessibles. Aquesta reducció s’aplicarà tant per a les formacions presencials com per a les formacions virtuals.
LesLleis.com

Aquesta disminució del preu del crèdit europeu de les matrícules suposa que la Universitat d’Andorra ha de fer front al mateix volum de despeses, però disposarà d’un volum d’ingressos procedents de les matrícules que serà un 20% inferior a l’import previst al Pressupost del 2010.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de finançament per compensar aquesta reducció d’ingressos queda justificat pel fet que la publicació del Decret amb la reducció dels preus dels crèdits de les matrícules per al proper curs 2010-2011 implicarà una disminució dels ingressos de la Universitat d’Andorra el 2010, i per tant cal un finançament alternatiu per fer front a les despeses previstes al Projecte de pressupost d’aquest exercici;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.