Carregant...
 

Llei 53/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’inversió de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per a l’exercici 2010


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 53/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’inversió de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per a l’exercici 2010

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a les despeses d’inversió de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM).
LesLleis.com

Aquestes despeses corresponen al projecte de renovació i d’ampliació de les instal·lacions de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, tal com estava previst al Projecte de pressupost del 2010. Aquestes obres s’han de dur a terme amb la finalitat d’adequar les instal·lacions existents a la normativa vigent en matèria d’edificacions, que ha evolucionat notablement des de la construcció del centre. Aquestes inversions també tenen en compte la diversitat del perfil dels usuaris de l’escola i permetran una intervenció professional més qualitativa.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les transferències de capital, a excepció de les transferències als comuns que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives d’acord amb la Llei general de les finances públiques. Per tant, el Govern no disposa de crèdits inicials per finançar les inversions esmentades.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses esmentades queda justificat pel fet que les obres no es poden abandonar ni interrompre a causa de la seva necessitat i rellevància, i han de permetre que els locals escolars estiguin en condicions de funcionament al més aviat possible;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.