Carregant...
 

Llei 56/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a la reposició de material i de peces de recanvi per als vehicles del parc mòbil de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 56/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a la reposició de material i de peces de recanvi per als vehicles del parc mòbil de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per assumir les despeses derivades de la reposició de material i de peces de recanvi pels vehicles del parc mòbil de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar les despeses relatives a la reposició de material de transport per als vehicles i ginys tant del COEX (86 vehicles) com de Bombers (46 vehicles). S’ha de preveure que el parc mòbil que cal gestionar compta amb vehicles molt específics com són les escales de bombers, el camió de foc de túnels, les turbines de treta de neu, les llevaneus, les màquines d’escombrar i els camions estenedors de fundents. Aquesta maquinària, per les seves característiques, ha d’estar disponible en tot moment a causa de la singularitat de les tasques a les quals es destina.

Enguany han sorgit reparacions de vehicles accidentats que són, entre d’altres, dos camions escala de bombers, un camió de foc de túnels, una ambulància, i dos turbines de treure neu, que no poden estar fora de servei ja que intervenen en diverses tasques d’emergència.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió, a excepció de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en un total de 150.000,00 euros.
LesLleis.com

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat per la necessitat de garantir en tot moment el bon estat de la flota de vehicles tant de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres com del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.